Nasi sprzymierzeńcy

W Dniu Polonii, 2 maja 2012 r., Pan Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longinem Komołowskim w obecności Przewodniczącego Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza i zaproszonych gości rozpoczęli akcję zbierania funduszy na odbudowę przedwojennego parku - pomnika w Zułowie, miejscu urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.